Dydaktyka

Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2016/2017

 • Obecnie2016

  Logika I

  Wykład i ćwi­cze­nia w Instytucie Filozofii UW dla słu­cha­czy stu­diów zaocznych.

 • Obecnie2016

  Kultura języka polskiego II

  Ćwiczenia na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów dziennych.

 • Obecnie2016

  Wstęp do językoznawstwa synchronicznego

  Ćwiczenia na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów dziennych.

 • Obecnie2016

  Technologie informacyjne

  Kurs inter­ne­to­wy na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów zaocznych.

 • Obecnie2016

  Wstęp do językoznawstwa synchronicznego

  Ćwiczenia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW dla stu­den­tów dzien­nych ukrainistyki.

 • Obecnie2016

  Technologie informacyjne

  Kurs inter­ne­to­wy na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów dziennych.

 • Obecnie2016

  Logika

  Wykład w Instytucie Romanistyki UW dla słu­cha­czy stu­diów dziennych.

Archiwum zajęć

 • 20162015

  Logika I

  Wykład i ćwi­cze­nia w Instytucie Filozofii UW dla słu­cha­czy stu­diów zaocznych.

 • 20162016

  Logika

  Wykład w Centrum Europeistyki UW dla słu­cha­czy stu­diów dziennych.

 • 20162016

  Zagadnienia poprawności językowej

  Ćwiczenia na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW dla stu­den­tów dzien­nych polonistyki.

 • 20162016

  Praktyczne wprowadzenie do krytycznego myślenia

  Kurs inter­ne­to­wy — przed­miot ogól­no­uni­wer­sy­tec­ki na UW, pro­wa­dzo­ny wraz z mgr Natalią Łozińską.

 • 20162016

  Metoda, analiza, logika

  Seminarium w Instytucie Filozofii UW pro­wa­dzo­ne przez inter­net dla stu­den­tów zaocznych.

 • 20152014

  Logika I

  Wykład i ćwi­cze­nia w Instytucie Filozofii UW dla słu­cha­czy stu­diów zaocznych.

 • 20152015

  Logika

  Wykład w Centrum Europeistyki UW dla słu­cha­czy stu­diów dziennych.

 • 20152015

  Praktyczne wprowadzenie do krytycznego myślenia

  Kurs inter­ne­to­wy — przed­miot ogól­no­uni­wer­sy­tec­ki na UW, pro­wa­dzo­ny wraz z mgr Natalią Łozińską.

 • 20152015

  Kultura żywego słowa. Wymowa piękna i poprawna w praktyce komunikacyjnej 

  Kurs inter­ne­to­wy — przed­miot ogól­no­uni­wer­sy­tec­ki na UW, głów­ny pro­wa­dzą­cy: prof. UW dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak.

 • 20142013

  Logika I

  Wykład i ćwi­cze­nia w Instytucie Filozofii UW dla słu­cha­czy stu­diów zaocznych.

 • 20142013

  Kultura języka polskiego

  Ćwiczenia na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów dziennych.

 • 20142014

  Praktyczne wprowadzenie do krytycznego myślenia

  Kurs inter­ne­to­wy — przed­miot ogól­no­uni­wer­sy­tec­ki na UW, pro­wa­dzo­ny wraz z mgr Natalią Łozińską.

 • 20142014

  Kultura żywego słowa. Wymowa piękna i poprawna w praktyce komunikacyjnej 

  Kurs inter­ne­to­wy — przed­miot ogól­no­uni­wer­sy­tec­ki na UW, głów­ny pro­wa­dzą­cy: prof. UW dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak.

 • 20142013

  Kultura języka polskiego

  Ćwiczenia na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów zaocznych.

 • 20132013

  Kultura żywego słowa. Wymowa piękna i poprawna w praktyce komunikacyjnej 

  Kurs inter­ne­to­wy — przed­miot ogól­no­uni­wer­sy­tec­ki na UW, głów­ny pro­wa­dzą­cy: prof. UW dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak.

 • 20122011

  Logika

  Ćwiczenia na Wydziale Pedagogicznym UW dla słu­cha­czy stu­diów zaocznych.

 • 20122011

  Logika

  Ćwiczenia na Wydziale Psychologii SWPS.

 • 20122012

  Logiczne podstawy nauk społecznych

  Ćwiczenia w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW dla stu­den­tów dziennych.

 • 20112010

  Logika

  Ćwiczenia na Wydziale Pedagogicznym UW dla słu­cha­czy stu­diów zaocznych.

 • 20112010

  Logika

  Ćwiczenia na Wydziale Psychologii SWPS.

 • 20112011

  Logiczne podstawy nauk społecznych

  Ćwiczenia w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW dla stu­den­tów dziennych.

 • 20102009

  Logika

  Ćwiczenia na Wydziale Pedagogicznym UW dla słu­cha­czy stu­diów zaocznych.

 • 20102010

  Logika

  Ćwiczenia na Wydziale Psychologii SWPS.