Sortuj według rodzaju:

Sortuj wg roku:

Jakiej logiki Polacy potrzebują?

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
Społeczeństwo polskie dziś. Samoświadomość ? uznanie ? edukacja, red. M. Saganiak, M. Werner, M. Woźniewska-Działak, Ł. Kucharczyk, Warszawa
Rok opublikowania: 2018

O metodologii badań eksperymentalnych w filozofii, testowaniu implikatur i semantyce spójnika ?lub?

Artykuł w czasopiśmie
Wojciech Rostworowski, Marcin Będkowski, Natalia Pietrulewicz
?Filozofia Nauki?, nr 3(95)
Rok opublikowania: 2016

Norwidowska wspólnota dociekająca

Rozdział w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
Norwid i my? O Pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida, pod red. T. Korpysza, J. Puzyniny, B. Subko, E. Teleżyńskiej
Rok opublikowania: 2016

Kazimierza Ajdukiewicza metoda parafraz

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
Myśli o języku, nauce i wartościach. Seria druga. Księga ofiarowana Prof. J. J. Jadackiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Brożek, A. Chybińska, M. Grygianiec, M. Tkaczyk, Warszawa
Rok opublikowania: 2016

Norwid ? ?dziwoląg z jakimś językiem nie z tego świata?

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
W stronę Norwida. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego dedykowane Profesor Jadwidze Puzyninie, red. Tomasz Korpysz, Marta Ewa Rogowska, Warszawa
Rok opublikowania: 2015

Poprawność interpunkcyjna

Rozdział w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski, Magdalena Wanot-Miśtura
Nowe formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Kłosińskiej, PWN, Warszawa
Rok opublikowania: 2014

Poprawność fleksyjna i składniowa ? liczebnik

Rozdział w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski, Katarzyna Kłosińska, Tomasz Korpysz
Nowe formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Kłosińskiej, PWN, Warszawa
Rok opublikowania: 2014

Poprawność fleksyjna ? nazwy własne

Rozdział w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski, Magdalena Wanot-Miśtura
Nowe formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Kłosińskiej, PWN, Warszawa
Rok opublikowania: 2014

Grzegorz Knapiusz, Thesaurus polono-latino-graecus, Kraków 1621

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
?Poradnik Językowy?, nr 2
Rok opublikowania: 2014

Kazimierz Ajdukiewicz jako krytyk idealizmu subiektywnego

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
?Edukacja Filozoficzna?, nr 55
Rok opublikowania: 2013

Jadwiga Puzynina, Tomasz Korpysz, Internetowy słownik języka Cypriana Norwida, Warszawa 2009

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
?Poradnik Językowy?, nr 3
Rok opublikowania: 2013

Tako rzecze Zaratustra

Artykuł internetowy
Marcin Będkowski
Poradnia Językowa PWN, red. Mirosław Bańko
Rok opublikowania: 2012

Słownik języka Adama Mickiewicza, Wrocław 1962?1983, red. Konrad Górski, Stefan Hrabec

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
?Poradnik Językowy?, nr 10
Rok opublikowania: 2012

Hieroglifem zapisane

Redagowana książka
Tomasz Korpysz, Marta Rogowska, Karol Samsel, Marcin Bedkowski
Hieroglifem zapisane, red. Tomasz Korpysz i in., Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa
Rok opublikowania: 2012

Cyprian Norwid jako krytyk materializmu

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
Norwid w świecie wartości. Z Dni Norwidowskich na Białołęce, pod red. Tomasza Korpysza, Fundacja ?Ziarno Ocalenia?, Warszawa 2012
Rok opublikowania: 2012

Thesaurus polono-latino-graecus

Artykuł internetowy
Marcin Będkowski
Słowniki Dawne i Współczesne. Internetowy Przewodnik Edukacyjny, red. Mirosław Bańko, Magdalena Majdak, Maciej Czeszewski
Rok opublikowania: 2011

Słownik języka Adama Mickiewicza

Artykuł internetowy
Marcin Będkowski
Słowniki Dawne i Współczesne. Internetowy Przewodnik Edukacyjny, red. Mirosław Bańko, Magdalena Majdak, Maciej Czeszewski
Rok opublikowania: 2011

Norwid mniej znany ? przybliżenia. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego

Redagowana książka
Tomasz Korpysz, Marcin Będkowski
Norwid mniej znany ? przybliżenia. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego, red. nauk. Tomasz Korpysz, współpraca red. Marcin Będkowski, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa
Rok opublikowania: 2011

Norwid a materialni filozofikowie

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
Norwid mniej znany ? przybliżenia. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego, red. nauk. Tomasz Korpysz, współpraca red. Marcin Będkowski, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa
Rok opublikowania: 2011

Internetowy słownik języka Cypriana Norwida

Artykuł internetowy
Marcin Będkowski
Słowniki Dawne i Współczesne. Internetowy Przewodnik Edukacyjny, red. Mirosław Bańko, Magdalena Majdak, Maciej Czeszewski
Rok opublikowania: 2011

Jak ocenić regres Bradleya?

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
?Edukacja Filozoficzna?, nr 49
Rok opublikowania: 2010