Sortuj według rodzaju:

Sortuj wg roku:

The Methodological Status of Paraphrase in Selected Arguments of Tadeusz Kotarbiński and Kazimierz Ajdukiewicz

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
Interdisciplinary Investigations into the Lvov-Warsaw, ed. by A. Drabarek, J. Woleński, M. Radzki, Palgrave Macmillan.
Rok opublikowania: 2019

Parafraza – metoda – analiza

Książka
Marcin Będkowski
Parafraza – metoda – analiza, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa
Rok opublikowania: 2019

O hermeneutyce analitycznej. Na marginesie rozważań Mariana Przełęckiego

Artykuł w czasopiśmie
M. Będkowski
„Edukacja Filozoficzna” 2019, nr 67
Rok opublikowania: 2019

„Nauczyć krytycznego myślenia i jasnej mowy”. Postulaty krytycyzmu i jasności a sprawa tzw. logiki ogólnej

Artykuł w czasopiśmie
M. Będkowski
„Studia Semiotyczne” 2019, t. XXXIII, nr 2
Rok opublikowania: 2019

Mówić w czasie przyszłym [Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości]

Recenzja
Marcin Będkowski
„Nowe Książki” 2018, nr 4
Rok opublikowania: 2018

Kilka uwag w sprawie metaforyczności zdań niereistycznych. Na marginesie rozważań Jerzego Pelca i Mariana Przełęckiego

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
„Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2018, nr 2
Rok opublikowania: 2018

Jakiej logiki Polacy potrzebują?

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
Społeczeństwo polskie dziś. Samoświadomość – uznanie – edukacja, red. M. Saganiak, M. Werner, M. Woźniewska-Działak, Ł. Kucharczyk, Warszawa
Rok opublikowania: 2018

Historie wyrazów [M. Maciołek, U źródeł słów]

Recenzja
Marcin Będkowski
„Nowe Książki” 2018, nr 6
Rok opublikowania: 2018

Dar Prometeusza – problem Platona [D. Everett, Język: narzędzie kultury]

Recenzja
Marcin Będkowski
„Nowe Książki” 2018, nr 12
Rok opublikowania: 2018

O metodologii badań eksperymentalnych w filozofii, testowaniu implikatur i semantyce spójnika „lub”

Artykuł w czasopiśmie
Wojciech Rostworowski, Marcin Będkowski, Natalia Pietrulewicz
„Filozofia Nauki”, nr 3(95)
Rok opublikowania: 2016

Norwidowska wspólnota dociekająca

Rozdział w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
Norwid i my? O Pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida, pod red. T. Korpysza, J. Puzyniny, B. Subko, E. Teleżyńskiej
Rok opublikowania: 2016

Kazimierza Ajdukiewicza metoda parafraz

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
Myśli o języku, nauce i wartościach. Seria druga. Księga ofiarowana Prof. J. J. Jadackiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Brożek, A. Chybińska, M. Grygianiec, M. Tkaczyk, Warszawa
Rok opublikowania: 2016

Norwid – „dziwoląg z jakimś językiem nie z tego świata”

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
W stronę Norwida. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego dedykowane Profesor Jadwidze Puzyninie, red. Tomasz Korpysz, Marta Ewa Rogowska, Warszawa
Rok opublikowania: 2015

Poprawność interpunkcyjna

Rozdział w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski, Magdalena Wanot-Miśtura
Nowe formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Kłosińskiej, PWN, Warszawa
Rok opublikowania: 2014

Poprawność fleksyjna i składniowa – liczebnik

Rozdział w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski, Katarzyna Kłosińska, Tomasz Korpysz
Nowe formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Kłosińskiej, PWN, Warszawa
Rok opublikowania: 2014

Poprawność fleksyjna – nazwy własne

Rozdział w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski, Magdalena Wanot-Miśtura
Nowe formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Kłosińskiej, PWN, Warszawa
Rok opublikowania: 2014

Grzegorz Knapiusz, Thesaurus polono-latino-graecus, Kraków 1621

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
„Poradnik Językowy”, nr 2
Rok opublikowania: 2014

Kazimierz Ajdukiewicz jako krytyk idealizmu subiektywnego

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
„Edukacja Filozoficzna”, nr 55
Rok opublikowania: 2013

Jadwiga Puzynina, Tomasz Korpysz, Internetowy słownik języka Cypriana Norwida, Warszawa 2009

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
„Poradnik Językowy”, nr 3
Rok opublikowania: 2013

Tako rzecze Zaratustra

Artykuł internetowy
Marcin Będkowski
Poradnia Językowa PWN, red. Mirosław Bańko
Rok opublikowania: 2012

Słownik języka Adama Mickiewicza, Wrocław 1962–1983, red. Konrad Górski, Stefan Hrabec

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
„Poradnik Językowy”, nr 10
Rok opublikowania: 2012

Hieroglifem zapisane

Redagowana książka
Tomasz Korpysz, Marta Rogowska, Karol Samsel, Marcin Bedkowski
Hieroglifem zapisane, red. Tomasz Korpysz i in., Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa
Rok opublikowania: 2012

Cyprian Norwid jako krytyk materializmu

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
Norwid w świecie wartości. Z Dni Norwidowskich na Białołęce, pod red. Tomasza Korpysza, Fundacja „Ziarno Ocalenia”, Warszawa 2012
Rok opublikowania: 2012

Thesaurus polono-latino-graecus

Artykuł internetowy
Marcin Będkowski
Słowniki Dawne i Współczesne. Internetowy Przewodnik Edukacyjny, red. Mirosław Bańko, Magdalena Majdak, Maciej Czeszewski
Rok opublikowania: 2011

Słownik języka Adama Mickiewicza

Artykuł internetowy
Marcin Będkowski
Słowniki Dawne i Współczesne. Internetowy Przewodnik Edukacyjny, red. Mirosław Bańko, Magdalena Majdak, Maciej Czeszewski
Rok opublikowania: 2011

Norwid mniej znany – przybliżenia. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego

Redagowana książka
Tomasz Korpysz, Marcin Będkowski
Norwid mniej znany – przybliżenia. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego, red. nauk. Tomasz Korpysz, współpraca red. Marcin Będkowski, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa
Rok opublikowania: 2011

Norwid a materialni filozofikowie

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
Norwid mniej znany – przybliżenia. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego, red. nauk. Tomasz Korpysz, współpraca red. Marcin Będkowski, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa
Rok opublikowania: 2011

Internetowy słownik języka Cypriana Norwida

Artykuł internetowy
Marcin Będkowski
Słowniki Dawne i Współczesne. Internetowy Przewodnik Edukacyjny, red. Mirosław Bańko, Magdalena Majdak, Maciej Czeszewski
Rok opublikowania: 2011

Jak ocenić regres Bradleya?

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
„Edukacja Filozoficzna”, nr 49
Rok opublikowania: 2010