Sortuj według rodzaju:

Sortuj wg roku:

Systemic Means of Persuasion and Argument Evaluation

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski, Kinga J. Rogowska
„Informal Logic” 2024, Volume 44, Numer 2
Rok opublikowania: 2024

Czeżowski’s Theory of Reasoning and Mediaeval Biblical Exegesis

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Trepczyński, Marcin Będkowski
„History and Philosophy of Logic ” 2024, Volume 45, Issue 2
Rok opublikowania: 2024

The Social Context of Media Education and Artificial Intelligence

Artykuł w pracy zbiorowej
Joanna Rabiega-Wiśniewska, Wojciech Stęchły, Marcin Będkowski
Artificial Intelligence (AI) as a Megatrend Shaping Education. How to prepare for the socio-economic opportunities and challenges presented by artificial intelligence?, ed. by J. Fazlagić, Instytut Badań Edukacyjnych
Rok opublikowania: 2023

How Can Christian Philosophers Improve Their Arguments? Logical Culture and Critical Thinking

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski, Jakub Pruś
„Forum Philosophicum” 2023, No. 28(1)
Rok opublikowania: 2023

Brakujące elementy argumentów w debacie konkursowej

Artykuł w czasopiśmie
Kinga J. Rogowska, Marcin Będkowski
„Res Rhetorica” 2023, t. 10, nr 2
Rok opublikowania: 2023

Argumentacja jako akt mowy i strategia konwersacyjna

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski, Dominika Kieszkowska, Marta Klimczak-Uzdowska, Żaneta Okła, Kinga J. Rogowska, Paulina Wiśniewska
„Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 2023, nr 79
Rok opublikowania: 2023

Verbal Issue or Deep Flaw? On Categories of Meaning, Content, and Connotation in the Lvov-Warsaw School

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
The Lvov-Warsaw School and Contemporary Philosophy of Language, ed. by P. Stalmaszczyk, M. Tałasiewicz, Brill–Rodopi.
Rok opublikowania: 2022

On Good Mental Work. Techniques of Mental Work as a Subject of Pragmatic Logic in The Lvov-Warsaw School

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
„Filozofia Nauki” 2022, No. 30(1)
Rok opublikowania: 2022

For Logical Education. The Resonance of Twardowski’s Ideas in the Views of Selected Members of the Lvov-Warsaw School

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
At the Sources of the Twentieth-Century Analytical Movement, ed. by A. Brożek, J. Jadacki, Brill–Rodopi.
Rok opublikowania: 2022

Edukacja medialna i sztuczna inteligencja w kontekście społecznym

Artykuł w pracy zbiorowej
Joanna Rabiega-Wiśniewska, Wojciech Stęchły, Marcin Będkowski
Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację. Jak przygotowywać się na szanse i wyzwania społeczno-gospodarcze związane ze sztuczną inteligencją?, red. J. Fazlagić, Instytut Badań Edukacyjnych
Rok opublikowania: 2022

Between Words and Their Senses: Knowledge-Generating Activities and Problems with Their Linguistic Categorisation

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
Studies in Polish Language and Literature, M. Wojtkowska-Maksymik, M. Zawisławska (eds.), Peter Lang.
Rok opublikowania: 2022

Text Document Clustering: Wordnet vs. TF-IDF vs. Word Embeddings

Artykuł w pracy zbiorowej
Michał Marcińczuk, Mateusz Gniewkowski, Tomasz Walkowiak, Marcin Będkowski
Proceedings of the 11th Global Wordnet Conference, ed. by Sonja Bosch, Christiane Fellbaum, Marissa Griesel, Alexandre Rademaker and Piek Vossen, Potchefstroom, South Africa 2021
Rok opublikowania: 2021

Conditionals and Specific Links – an Experimental Study

Artykuł w czasopiśmie
Wojciech Rostworowski, Natalia Pietrulewicz, Marcin Będkowski
„Synthese” 2021, online first
Rok opublikowania: 2021

To Teach Critical Thinking and Clear Speaking. Postulates of Criticism and Clarity and the Issue of So Called General Logic

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
„Studia Semiotyczne – English Supplement” 2020, Vol. XXXI
Rok opublikowania: 2020

From Concepts and Contents to Connotations: Łukasiewicz’s Theory of Conceptual Analysis and Its Further Evolution

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
Formal and Informal Methods in Philosophy, ed. by M. Będkowski, A. Brożek, A. Chybińska, S. Ivanyk and D. Traczykowski, Brill–Rodopi.
Rok opublikowania: 2020

Formal and Informal Methods in Philosophy

Redagowana książka
Marcin Będkowski, Anna Brożek, Alicja Chybińska, Stepan Ivanyk and Dominik Traczykowski
Formal and Informal Methods in Philosophy, ed. by M. Będkowski, A. Brożek, A. Chybińska, S. Ivanyk and D. Traczykowski, Brill–Rodopi.
Rok opublikowania: 2020

Antyirracjonalizm. Metody filozoficzne w Szkole Lwowsko-Warszawskiej

Książka
Anna Brożek, Marcin Będkowski, Alicja Chybińska, Stepan Ivanyk, Dominik Traczykowski
Antyirracjonalizm. Metody filozoficzne w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa
Rok opublikowania: 2020

Anti-irrationalism. Philosophical Methods in the Lvov-Warsaw School

Książka
Anna Brożek, Marcin Będkowski, Alicja Chybińska, Stepan Ivanyk, Dominik Traczykowski
Anti-irrationalism. Philosophical Methods in the Lvov-Warsaw School, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa
Rok opublikowania: 2020

Analysis – Paraphrase – Axiomatization: Philosophical Methods in the Lvov-Warsaw School

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski, Anna Brożek, Alicja Chybińska, Stepan Ivanyk and Dominik Traczykowski
Formal and Informal Methods in Philosophy, ed. by M. Będkowski, A. Brożek, A. Chybińska, S. Ivanyk and D. Traczykowski, Brill–Rodopi.
Rok opublikowania: 2020

The Methodological Status of Paraphrase in Selected Arguments of Tadeusz Kotarbiński and Kazimierz Ajdukiewicz

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
Interdisciplinary Investigations into the Lvov-Warsaw, ed. by A. Drabarek, J. Woleński, M. Radzki, Palgrave Macmillan.
Rok opublikowania: 2019

Parafraza – metoda – analiza

Książka
Marcin Będkowski
Parafraza – metoda – analiza, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa
Rok opublikowania: 2019

O hermeneutyce analitycznej. Na marginesie rozważań Mariana Przełęckiego

Artykuł w czasopiśmie
M. Będkowski
„Edukacja Filozoficzna” 2019, nr 67
Rok opublikowania: 2019

„Nauczyć krytycznego myślenia i jasnej mowy”. Postulaty krytycyzmu i jasności a sprawa tzw. logiki ogólnej

Artykuł w czasopiśmie
M. Będkowski
„Studia Semiotyczne” 2019, t. XXXIII, nr 2
Rok opublikowania: 2019

„Jasnościowcy”. O stylu naukowym Szkoły Lwowsko-Warszawskiej z perspektywy idei prostego języka (rekonesans)

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
„Oblicza Komunikacji” 2019, t. 11
Rok opublikowania: 2019

Mówić w czasie przyszłym [Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości]

Recenzja
Marcin Będkowski
„Nowe Książki” 2018, nr 4
Rok opublikowania: 2018

Kilka uwag w sprawie metaforyczności zdań niereistycznych. Na marginesie rozważań Jerzego Pelca i Mariana Przełęckiego

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
„Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2018, nr 2
Rok opublikowania: 2018

Jakiej logiki Polacy potrzebują?

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
Społeczeństwo polskie dziś. Samoświadomość – uznanie – edukacja, red. M. Saganiak, M. Werner, M. Woźniewska-Działak, Ł. Kucharczyk, Warszawa
Rok opublikowania: 2018

Historie wyrazów [M. Maciołek, U źródeł słów]

Recenzja
Marcin Będkowski
„Nowe Książki” 2018, nr 6
Rok opublikowania: 2018

Dar Prometeusza – problem Platona [D. Everett, Język: narzędzie kultury]

Recenzja
Marcin Będkowski
„Nowe Książki” 2018, nr 12
Rok opublikowania: 2018

O metodologii badań eksperymentalnych w filozofii, testowaniu implikatur i semantyce spójnika „lub”

Artykuł w czasopiśmie
Wojciech Rostworowski, Marcin Będkowski, Natalia Pietrulewicz
„Filozofia Nauki”, nr 3(95)
Rok opublikowania: 2016

Norwidowska wspólnota dociekająca

Rozdział w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
Norwid i my? O Pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida, pod red. T. Korpysza, J. Puzyniny, B. Subko, E. Teleżyńskiej
Rok opublikowania: 2016

Kazimierza Ajdukiewicza metoda parafraz

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
Myśli o języku, nauce i wartościach. Seria druga. Księga ofiarowana Prof. J. J. Jadackiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Brożek, A. Chybińska, M. Grygianiec, M. Tkaczyk, Warszawa
Rok opublikowania: 2016

Norwid – „dziwoląg z jakimś językiem nie z tego świata”

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
W stronę Norwida. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego dedykowane Profesor Jadwidze Puzyninie, red. Tomasz Korpysz, Marta Ewa Rogowska, Warszawa
Rok opublikowania: 2015

Poprawność interpunkcyjna

Rozdział w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski, Magdalena Wanot-Miśtura
Nowe formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Kłosińskiej, PWN, Warszawa
Rok opublikowania: 2014

Poprawność fleksyjna i składniowa – liczebnik

Rozdział w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski, Katarzyna Kłosińska, Tomasz Korpysz
Nowe formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Kłosińskiej, PWN, Warszawa
Rok opublikowania: 2014

Poprawność fleksyjna – nazwy własne

Rozdział w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski, Magdalena Wanot-Miśtura
Nowe formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Kłosińskiej, PWN, Warszawa
Rok opublikowania: 2014

Grzegorz Knapiusz, Thesaurus polono-latino-graecus, Kraków 1621

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
„Poradnik Językowy”, nr 2
Rok opublikowania: 2014

Kazimierz Ajdukiewicz jako krytyk idealizmu subiektywnego

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
„Edukacja Filozoficzna”, nr 55
Rok opublikowania: 2013

Jadwiga Puzynina, Tomasz Korpysz, Internetowy słownik języka Cypriana Norwida, Warszawa 2009

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
„Poradnik Językowy”, nr 3
Rok opublikowania: 2013

Tako rzecze Zaratustra

Artykuł internetowy
Marcin Będkowski
Poradnia Językowa PWN, red. Mirosław Bańko
Rok opublikowania: 2012

Słownik języka Adama Mickiewicza, Wrocław 1962–1983, red. Konrad Górski, Stefan Hrabec

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
„Poradnik Językowy”, nr 10
Rok opublikowania: 2012

Hieroglifem zapisane

Redagowana książka
Tomasz Korpysz, Marta Rogowska, Karol Samsel, Marcin Bedkowski
Hieroglifem zapisane, red. Tomasz Korpysz i in., Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa
Rok opublikowania: 2012

Cyprian Norwid jako krytyk materializmu

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
Norwid w świecie wartości. Z Dni Norwidowskich na Białołęce, pod red. Tomasza Korpysza, Fundacja „Ziarno Ocalenia”, Warszawa 2012
Rok opublikowania: 2012

Thesaurus polono-latino-graecus

Artykuł internetowy
Marcin Będkowski
Słowniki Dawne i Współczesne. Internetowy Przewodnik Edukacyjny, red. Mirosław Bańko, Magdalena Majdak, Maciej Czeszewski
Rok opublikowania: 2011

Słownik języka Adama Mickiewicza

Artykuł internetowy
Marcin Będkowski
Słowniki Dawne i Współczesne. Internetowy Przewodnik Edukacyjny, red. Mirosław Bańko, Magdalena Majdak, Maciej Czeszewski
Rok opublikowania: 2011

Norwid mniej znany – przybliżenia. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego

Redagowana książka
Tomasz Korpysz, Marcin Będkowski
Norwid mniej znany – przybliżenia. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego, red. nauk. Tomasz Korpysz, współpraca red. Marcin Będkowski, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa
Rok opublikowania: 2011

Norwid a materialni filozofikowie

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
Norwid mniej znany – przybliżenia. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego, red. nauk. Tomasz Korpysz, współpraca red. Marcin Będkowski, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa
Rok opublikowania: 2011

Internetowy słownik języka Cypriana Norwida

Artykuł internetowy
Marcin Będkowski
Słowniki Dawne i Współczesne. Internetowy Przewodnik Edukacyjny, red. Mirosław Bańko, Magdalena Majdak, Maciej Czeszewski
Rok opublikowania: 2011

Jak ocenić regres Bradleya?

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
„Edukacja Filozoficzna”, nr 49
Rok opublikowania: 2010