Udział w projektach naukowych

 • Filozofia z metodologicznego punktu widzenia. Kondycja i perspektywy dyscyplin filozoficznych w świetle paradygmatu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

  Kierownik pro­jek­tu: prof. dr hab. Anna Brożek

 • Spójniki logiczne w językach naturalnych

  Kierownik pro­jek­tu: mgr Wojciech Rostworowski

 • Laboratorium językowe: korpus języka młodzieży XXI w.

  Kierownicy pro­jek­tu: prof. dr hab. Marek Łaziński, dr Izabela Winiarska-Górska

 • Internetowy słownik języka Cypriana Norwida

  Kierownik pro­jek­tu: dr Tomasz Korpysz

 • Słowniki dawne i współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny

  Kierownicy pro­jek­tu: prof. dr hab. Mirosław Bańko, dr Magdalena Majdak, mgr Maciej Czeszewski