Publication Types:

Sortuj wg roku:

Kilka uwag w sprawie metaforyczności zdań niereistycznych. Na marginesie rozważań Jerzego Pelca i Mariana Przełęckiego

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
„Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2018, nr 2
Rok opublikowania: 2018

O metodologii badań eksperymentalnych w filozofii, testowaniu implikatur i semantyce spójnika „lub”

Artykuł w czasopiśmie
Wojciech Rostworowski, Marcin Będkowski, Natalia Pietrulewicz
„Filozofia Nauki”, nr 3(95)
Rok opublikowania: 2016

Grzegorz Knapiusz, Thesaurus polono-latino-graecus, Kraków 1621

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
„Poradnik Językowy”, nr 2
Rok opublikowania: 2014

Kazimierz Ajdukiewicz jako krytyk idealizmu subiektywnego

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
„Edukacja Filozoficzna”, nr 55
Rok opublikowania: 2013

Jadwiga Puzynina, Tomasz Korpysz, Internetowy słownik języka Cypriana Norwida, Warszawa 2009

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
„Poradnik Językowy”, nr 3
Rok opublikowania: 2013

Słownik języka Adama Mickiewicza, Wrocław 1962–1983, red. Konrad Górski, Stefan Hrabec

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
„Poradnik Językowy”, nr 10
Rok opublikowania: 2012

Jak ocenić regres Bradleya?

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
„Edukacja Filozoficzna”, nr 49
Rok opublikowania: 2010