Publication Types:

Sortuj wg roku:

Systemic Means of Persuasion and Argument Evaluation

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski, Kinga J. Rogowska
„Informal Logic” 2024, Volume 44, Numer 2
Rok opublikowania: 2024

Czeżowski’s Theory of Reasoning and Mediaeval Biblical Exegesis

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Trepczyński, Marcin Będkowski
„History and Philosophy of Logic ” 2024, Volume 45, Issue 2
Rok opublikowania: 2024

How Can Christian Philosophers Improve Their Arguments? Logical Culture and Critical Thinking

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski, Jakub Pruś
„Forum Philosophicum” 2023, No. 28(1)
Rok opublikowania: 2023

Brakujące elementy argumentów w debacie konkursowej

Artykuł w czasopiśmie
Kinga J. Rogowska, Marcin Będkowski
„Res Rhetorica” 2023, t. 10, nr 2
Rok opublikowania: 2023

Argumentacja jako akt mowy i strategia konwersacyjna

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski, Dominika Kieszkowska, Marta Klimczak-Uzdowska, Żaneta Okła, Kinga J. Rogowska, Paulina Wiśniewska
„Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 2023, nr 79
Rok opublikowania: 2023

On Good Mental Work. Techniques of Mental Work as a Subject of Pragmatic Logic in The Lvov-Warsaw School

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
„Filozofia Nauki” 2022, No. 30(1)
Rok opublikowania: 2022

Conditionals and Specific Links – an Experimental Study

Artykuł w czasopiśmie
Wojciech Rostworowski, Natalia Pietrulewicz, Marcin Będkowski
„Synthese” 2021, online first
Rok opublikowania: 2021

To Teach Critical Thinking and Clear Speaking. Postulates of Criticism and Clarity and the Issue of So Called General Logic

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
„Studia Semiotyczne – English Supplement” 2020, Vol. XXXI
Rok opublikowania: 2020

O hermeneutyce analitycznej. Na marginesie rozważań Mariana Przełęckiego

Artykuł w czasopiśmie
M. Będkowski
„Edukacja Filozoficzna” 2019, nr 67
Rok opublikowania: 2019

„Nauczyć krytycznego myślenia i jasnej mowy”. Postulaty krytycyzmu i jasności a sprawa tzw. logiki ogólnej

Artykuł w czasopiśmie
M. Będkowski
„Studia Semiotyczne” 2019, t. XXXIII, nr 2
Rok opublikowania: 2019

„Jasnościowcy”. O stylu naukowym Szkoły Lwowsko-Warszawskiej z perspektywy idei prostego języka (rekonesans)

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
„Oblicza Komunikacji” 2019, t. 11
Rok opublikowania: 2019

Kilka uwag w sprawie metaforyczności zdań niereistycznych. Na marginesie rozważań Jerzego Pelca i Mariana Przełęckiego

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
„Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2018, nr 2
Rok opublikowania: 2018

O metodologii badań eksperymentalnych w filozofii, testowaniu implikatur i semantyce spójnika „lub”

Artykuł w czasopiśmie
Wojciech Rostworowski, Marcin Będkowski, Natalia Pietrulewicz
„Filozofia Nauki”, nr 3(95)
Rok opublikowania: 2016

Grzegorz Knapiusz, Thesaurus polono-latino-graecus, Kraków 1621

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
„Poradnik Językowy”, nr 2
Rok opublikowania: 2014

Kazimierz Ajdukiewicz jako krytyk idealizmu subiektywnego

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
„Edukacja Filozoficzna”, nr 55
Rok opublikowania: 2013

Jadwiga Puzynina, Tomasz Korpysz, Internetowy słownik języka Cypriana Norwida, Warszawa 2009

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
„Poradnik Językowy”, nr 3
Rok opublikowania: 2013

Słownik języka Adama Mickiewicza, Wrocław 1962–1983, red. Konrad Górski, Stefan Hrabec

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
„Poradnik Językowy”, nr 10
Rok opublikowania: 2012

Jak ocenić regres Bradleya?

Artykuł w czasopiśmie
Marcin Będkowski
„Edukacja Filozoficzna”, nr 49
Rok opublikowania: 2010