Publication Types:

Sortuj wg roku:

The Social Context of Media Education and Artificial Intelligence

Artykuł w pracy zbiorowej
Joanna Rabiega-Wiśniewska, Wojciech Stęchły, Marcin Będkowski
Artificial Intelligence (AI) as a Megatrend Shaping Education. How to prepare for the socio-economic opportunities and challenges presented by artificial intelligence?, ed. by J. Fazlagić, Instytut Badań Edukacyjnych
Rok opublikowania: 2023

Verbal Issue or Deep Flaw? On Categories of Meaning, Content, and Connotation in the Lvov-Warsaw School

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
The Lvov-Warsaw School and Contemporary Philosophy of Language, ed. by P. Stalmaszczyk, M. Tałasiewicz, Brill–Rodopi.
Rok opublikowania: 2022

For Logical Education. The Resonance of Twardowski’s Ideas in the Views of Selected Members of the Lvov-Warsaw School

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
At the Sources of the Twentieth-Century Analytical Movement, ed. by A. Brożek, J. Jadacki, Brill–Rodopi.
Rok opublikowania: 2022

Edukacja medialna i sztuczna inteligencja w kontekście społecznym

Artykuł w pracy zbiorowej
Joanna Rabiega-Wiśniewska, Wojciech Stęchły, Marcin Będkowski
Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację. Jak przygotowywać się na szanse i wyzwania społeczno-gospodarcze związane ze sztuczną inteligencją?, red. J. Fazlagić, Instytut Badań Edukacyjnych
Rok opublikowania: 2022

Between Words and Their Senses: Knowledge-Generating Activities and Problems with Their Linguistic Categorisation

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
Studies in Polish Language and Literature, M. Wojtkowska-Maksymik, M. Zawisławska (eds.), Peter Lang.
Rok opublikowania: 2022

Text Document Clustering: Wordnet vs. TF-IDF vs. Word Embeddings

Artykuł w pracy zbiorowej
Michał Marcińczuk, Mateusz Gniewkowski, Tomasz Walkowiak, Marcin Będkowski
Proceedings of the 11th Global Wordnet Conference, ed. by Sonja Bosch, Christiane Fellbaum, Marissa Griesel, Alexandre Rademaker and Piek Vossen, Potchefstroom, South Africa 2021
Rok opublikowania: 2021

From Concepts and Contents to Connotations: Łukasiewicz’s Theory of Conceptual Analysis and Its Further Evolution

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
Formal and Informal Methods in Philosophy, ed. by M. Będkowski, A. Brożek, A. Chybińska, S. Ivanyk and D. Traczykowski, Brill–Rodopi.
Rok opublikowania: 2020

Analysis – Paraphrase – Axiomatization: Philosophical Methods in the Lvov-Warsaw School

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski, Anna Brożek, Alicja Chybińska, Stepan Ivanyk and Dominik Traczykowski
Formal and Informal Methods in Philosophy, ed. by M. Będkowski, A. Brożek, A. Chybińska, S. Ivanyk and D. Traczykowski, Brill–Rodopi.
Rok opublikowania: 2020

The Methodological Status of Paraphrase in Selected Arguments of Tadeusz Kotarbiński and Kazimierz Ajdukiewicz

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
Interdisciplinary Investigations into the Lvov-Warsaw, ed. by A. Drabarek, J. Woleński, M. Radzki, Palgrave Macmillan.
Rok opublikowania: 2019

Jakiej logiki Polacy potrzebują?

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
Społeczeństwo polskie dziś. Samoświadomość – uznanie – edukacja, red. M. Saganiak, M. Werner, M. Woźniewska-Działak, Ł. Kucharczyk, Warszawa
Rok opublikowania: 2018

Kazimierza Ajdukiewicza metoda parafraz

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
Myśli o języku, nauce i wartościach. Seria druga. Księga ofiarowana Prof. J. J. Jadackiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Brożek, A. Chybińska, M. Grygianiec, M. Tkaczyk, Warszawa
Rok opublikowania: 2016

Norwid – „dziwoląg z jakimś językiem nie z tego świata”

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
W stronę Norwida. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego dedykowane Profesor Jadwidze Puzyninie, red. Tomasz Korpysz, Marta Ewa Rogowska, Warszawa
Rok opublikowania: 2015

Cyprian Norwid jako krytyk materializmu

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
Norwid w świecie wartości. Z Dni Norwidowskich na Białołęce, pod red. Tomasza Korpysza, Fundacja „Ziarno Ocalenia”, Warszawa 2012
Rok opublikowania: 2012

Norwid a materialni filozofikowie

Artykuł w pracy zbiorowej
Marcin Będkowski
Norwid mniej znany – przybliżenia. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego, red. nauk. Tomasz Korpysz, współpraca red. Marcin Będkowski, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa
Rok opublikowania: 2011